Corken компресор 491 за претоварване на газ пропан-бутан, монтаж, на обща рамка, грундиран и боядисан, мощност до 60 кубически метра на час.

Компресор Corken-491

Окомплектован с отсекател за течна фаза,  10 кВт електромотор, защитно покритие, ремъчна предавка, манометър монтирани на смукателана и нагнетателна страна и предпазен клапан. присъединяване посредством - фланци DN 32.

Компресор Corken-491

Разширено оборудване компресор Corken-491 (4-пътен кран с филтър и прилежаща тръбна разводка)

Изтегли чертеж:
а) Икономична версия
б) Основна версия
в) Стандартна версия