Компресорен-агрегат Corken 691 за претоварване на газ пропан-бутан, монтиран на рама,грундиран и боядисан, капацитет до 100 кубически метра на час, монтиран отсекател за течна фаза, 17 кВт електромоторзащитно покритиесъс задвижващ ремък, манометри монтирани на засмукваща и нагнетяваща линии с предпазен клапан. Присъединяване посредством - фланци DN 40.

Компресор Corken-691

Разширено оборудване за компресорен - агрегат Corken-691 (4-пътен кран с филтърно тяло и прилежаща тръбна разводка)

Компресор Corken-691

Изтегли чертеж:
а) Икономична версия
б) Основна версия
в) Стандартна версия