Компресорен - агрегат Corken-891 за претоварване на газ пропан-бутан, монтиран на рама, грундиран и боядисан, мощност до 180 кубически метра на час (увеличаване на капацитета до 200 кубически метра на час-възможно) в комплект с отсекател за течна фаза, 30 кВт електромотор със защита, ремъчна предавка, манометри монтирани на линии  засмукване и нагнетяване  и презпазен клапан. Присъединяване посредством - фланци DN 50.

Компресор Corken-891

Пълнаокомплектовка на компресорен - агрегат Corken-891 (4-пътен кран с филтърно тяло прилежаща тръбна разводка и антивибрационнен комплект)

Компресор Corken-891

Изтегли чертеж:
а) Икономична версия 
б) Основна версия
в) Стандартна версия