Помпени агрегати

Помпен агрегат окомплектован с 4"  помпа тип Z
4500, конструиран за претоварване от/на големи автоцистерни, както и 
едновременно от/на няколко резервоара. Надеждната конструкция и материалите от които е направена помпата увеличават значително нейната безаварийна работа. Помпата се характеризира с висока производителност и възможност за увеличаване на оборотите без възникване на риск за неизправност. Вграденият вътре байпасен клапан предпазва помпата от прекомерно увеличаване на налягането. За защита на оборудването се препоръчва употребата на предпазни клапани 2" производство на Corken модел B177 или ZV200.

Помпен агрегат Corken Z4500

Помпен агрегат Corken Z4500

 

 

Схема на монтаж на  помпа тип Z4500

Помпен агрегат Corken Z4500 

Помпена единица Corken Z3500, капацитет 490 л/мин. ел. мотор 11 кВт715 оборота в минутамонтиран на рама, боядисан,лазерно центроване напомпата и двигателя.

Помпен агрегат Corken Z3500

Помпена единица Corken Z2000, напълно монтиран върху рама, боядисана, лазерно центроване на помпата и двигателя, 750 оборота в минута.

Капацитет 220 л/мин. 7,5 кВт мотор.

 

Помпен агрегат Corken Z2000

Помпена единица капацитет 90 лмин. двигател от 5,5 кВт, 3000 оборота в минута, монтиран на рама, боядисан с лазерна центровка на помпата и двигателя.

Помпен агрегат Corken FD 150

 

Помпен агрегат Corken FD 150