Помпен агрегат окомплектован с 4"  помпа тип Z
4500, конструиран за претоварване от/на големи автоцистерни, както и 
едновременно от/на няколко резервоара. Надеждната конструкция и материалите от които е направена помпата увеличават значително нейната безаварийна работа. Помпата се характеризира с висока производителност и възможност за увеличаване на оборотите без възникване на риск за неизправност. Вграденият вътре байпасен клапан предпазва помпата от прекомерно увеличаване на налягането. За защита на оборудването се препоръчва употребата на предпазни клапани 2" производство на Corken модел B177 или ZV200.

Помпен агрегат Corken Z4500

Помпен агрегат Corken Z4500

 

 

Схема на монтаж на  помпа тип Z4500

Помпен агрегат Corken Z4500