Предлагане на съответно исканата версия за компресор към клиента  и предоставяне на оферта са възможни само при предоставяне на следната информация:

 • Име на фирмата, телефон, лице за контакт
 • Вида или обема на състава на газовата смес (Vol%)
 • Дебитът на газовете (SCFM, SCFH, SCFD, MSCFD, Nm3/hr, кг/ч)
 • Входно налягане (PSI или бар, относително или абсолютно)
 • Изходно налягане (PSI или бар, или абсолютно)
 • Температура на входа (F или C)
 • Температура на изхода (F или C)
 • Работен цикъл (постоянен или периодичен)
 • Атмосферно налягане (PSI или бар)
 • Мотор (да или не, напрежение)
 • Приложение (дегазация, високо налягане налягане, претоварване на газ)
 • Ел. комутативно табло за управление (да или не)