Приложение - за втечнени газове, като амоняк, фреон, хлор, пропан, бутадиени т.н.в химически производства,енергетика, съоръжения за обработка/пречистване  на вода.

 

 

Начин на употреба на компресора за безводен амоняк.

Тази система е приложима за работа в електрически централи, котли, всички съоръжения които работят с изкопаеми горива (на фигурата е показана опция за електроцентрала работеща с въглища).