Ръководства за експлоатация

Базова окомплектовка на FAS компресорен агрегат

FAS компресорни агрегати се доставят с инструкция за експлоатация и инструкция за антивибрационен монтаж на агрегата, което обезпечава постоянния контрол и функционалност на агрегата, а така също и правилният монтаж на фундаментната основа.

FAS гарантира доставката на агрегата окомплектован с тествани и одобрени антивибрационни компоненти.

Материалът, използван за всеки един от елементите на тръбната разводка е сертифициран съгласно международните изисквания и притежава сертификат за качество.

Подсилената поцинкована рама позволява надеждно фиксиране и закрепване на компресорния агрегат. Опорната основа притежава специални усилващи елементи.

Основна окомплектовка на оборудване FAS

 

Пълна окомплектовка на FAS компресорен агрегат

Пълно оборудване допринася за значително понижаване на пулсациите в тръбната разводка и намаляване нивото на вибрациите. Допълнителното оборудване с буферен съд и сензор за контрол на нивото в нагнетателната линия осигурява допълнителна защита на компресора от кондензация в нагнетателната линия.

Използването на 4-пътен кран е необходимо при автономен експлоатационен режим на компресора.

При окомплектоване на Вашето газово съоръжение с компресорен агрегат и при наличие на задължително необходима тръбна разводка е възможно да не се използва 4- пътен кран за компресорния агрегат.
Пълна окомплектовка на FAS единица

 

Пример за вибрационен паспорт

Всеки компресорен агрегат, който се доставя от FAS преминава допълнително изпитание в работни условия в нашата заводска база в Германия. Времето за експлоатация в работни условия е не по малко от 3 часа при пълен постоянен контрол на всички работни параметри.

FAS носи пълна гаранция за всички части и елементи монтирани в компресорния агрегат.