Начална страница

Увеличи - Комплексна програма за пропан-бутан

Комплексно оборудване за пропан-бутан

 

В настоящо време неизменно нараства използването на втечнен въглеводороден газ (пропан-бутан) в системи за автономно газоснабдяване.Традиционно системата за собствено  газоснабдяване с пропан-бутан се използва в случаите, когато е невъзможно включване към магистрален газопровод.

Прочети още...

на най-ново техническо ниво

Компактни съоръжения 

Спирателна арматура,клапани за течна и газова фаза, сферични кранове

"FIRE-SAFE", предпазна арматура, нивомери, арматура за претоварване, електронно следене на количества и данни.

Помпи и помпени агрегати на SIHI, VIKING, CORKEN  и такива производство на FAS, компресори и компресорни агрегати тип BLACKMER и CORKEN, магнитно съединени помпи, помпени и компресорни агрегати за автоцистерни и стационарни съоръжения

Комплексни инсталации за пълнене на бутилки с пропан-бутан, електронни, механични и контролни везни, стендове за изпразване на газови бутилки, автомартизирани и полуавтоматизирани стендове за изпитание на плътност, автоматични и полуавтоматични машини за  поставяне на термосвиваемо фолио, проектиране и доставка на ролкови единици и ролкови трасета в съоръжения за пълнене на газови бутилки, пневматични и механични накрайници за пълнене на различни видове бутилки за втечнени газове и фреони.

Маркучи за пропан-бутан, Съоръжения отчитащи дебита, Визуализатори, Разходомери, превключватели, клапани за налягане, предпазно разкъсващи връзки за фланци, свързващи елементи, уплътнения и спомагателно оборудване.

На магнитни клапани, изпарители, разходомери, предпазна и спирателна арматура

Комплексни съоръжения, подвижни и предпазно  разкъсващи връзки за фланцеви съединения

За извършване на заваръчни дейности и производство на заготовки с необходимите резрешения и сертификати