Маркучи, Съоръжения отчитащи дебита, Визуализатори, Разходомери, превключватели, клапани за налягане, предпазно разкъсващи връзки за фланци, свързващи елементи, уплътнения и спомагателно оборудване.