На магнитни клапани, изпарители, разходомери, предпазна и спирателна арматура