Помпи и помпени агрегати на SIHI, VIKING, CORKEN  и такива производство на FAS, компресори и компресорни агрегати тип BLACKMER и CORKEN, магнитно съединени помпи, помпени и компресорни агрегати за автоцистерни и стационарни съоръжения