Комплексни съоръжения, подвижни и предпазно  разкъсващи връзки за фланцеви съединения