За извършване на заваръчни дейности и производство на заготовки с необходимите резрешения и сертификати