За компанията

FASFAS, Flüssiggas-Anlagen GmbH в Salzgitter/Germany, е основана през 1975 година като фирма за търговия с арматура за газ пропан-бутан. В края на 70-те години клиентите започват да обръщат все повече внимание на безопасността. Въз основа на законовите разпоредби и техническите предписания Flüssiggas-Anlagen GmbH  развива производствената си база и разширява своята продуктова листа с редица нови изделия и компоненти, за да отговори на по-високите законови изисквания, предявявани пред производителите, доставчиците и потребителите на газови съоръжения.

С годините фирмата открива нови пазарни ниши като налага свои собствени изделия и разработки, което я извежда пред конкуренцията и позволява да задоволи желанията и потребностите на клиентите.

Днес фирма Flüssiggas-Anlagen GmbH разполага с модерни и просторни производствени помещения и сервиз, което позволява изделията носещи марката FAS да бъдат произведени с възможно най-високо качество, надежност и в най-кратки срокове.

Далновидната и целенасочена политика на фирмата през годините я превърна във водещ доставчик на арматура и компоненти за автоцистерни, стационарни инсталации за газ пропан-бутан в Европа, както и за комплексно оборудване на бензиностанции и газостанции.

Flüssiggas-Anlagen GmbH разполага с най-големия и добре организиран склад в Европа. С над 50 000 различни артикули на склад, и предлага в световен мащаб най-богатото оборудвате в бранша и присъства на почти всички пазари в Европа чрез свои собствени поделения, местни търговски консултанти и представителства.

От Flüssiggas-Anlagen GmbH Вие ще получите висококачествени и технически-модерни продукти напълно отговарящи на експлоатационните изискванията за рентабилност и качество.

    FAS      FAS

 

     FAS  FAS

 

FAS  FAS

 

FAS  FAS

 

FAS         FAS

 

FAS    FAS