Съоръжения за пълнене на бутилки с Втечнен газ

Пълначни единици за газови бутилки

Пълначна единица модел WAER 100 ex/e за гравиметрично пълнене на втечнени газове като пропан/бутан и други индустриални газове с отделна настройка на тара- и тегло на напълване. При достигане на зададеното тегло на напълване пълначния процес се изключва автоматично.

Нашата пълначна еиница WAER 100 ex/eсе предлага в следните версии с различни накрайници за пълнене:

 • Отделно стояща пълначна единица.
 • Пълначна единица за монтаж в контейнер.
 • Пълначна единица за монтаж в ролков транспортьор (редово съоръжение).
 • Пълначна единица за монтаж във верижен транспортьор (редово съоръжение).
 • Пълначна единица за монтаж в каруселно пълначно съоръжение.

При запитване може да се проектира съоръжение по спецификация зададена от клиента.

Възможни опции и конфигурации за пълначните единици:

 • устройства за придържане на бутилките
 • подвижна платформа
 • филтърно тяло
 • безжичен пренос на данни от пълначната единица към PC за допълнителна обработка и систематизиране с опционално наличния софтуер NLT

Fllwaage WAER Quadrat  

 

Каруселните пълначни съоръжения се използват в пълначните станции с голям капацитет на пълнене на газови бутилки.Пълненето на газови бутилки посредством до макс. 24 пълначни везни на затворена кръгла платформа, както и транспортирането им към съоръженията за проверка и контролните везни се извършва автоматично с помощта на задвижван верижен транспортьор снабден с пневматично спомагателно оборудване.Стъпаловидното регулиране на скоростта на въртене на кръговата платформа дава възможност за настройка към размера на бутилката, която ще се пълни. Конструктивния дизайн позволява максимална производителност на пълнене с минимум зает персонал .

Нашите каруселни системи за пълнене на бутилки се предлагат в следните версии:

 • Eлектронен пълначен карусел K5E с 5 пълначни единици, макс.бутилки на час 190 при 11 кг или 140 при 21 кг
 • Eлектронен пълначен карусел K7E с 7 пълначни единици,макс.бутилки на час 320 при 11 кг или 240 при 21 кг
 • Eлектронен пълначен карусел K12E с 12 пълначни единици,макс.бутилки на час 580 при 11 кг или 410 при 21 кг
 • Eлектронен пълначен карусел K18E с 18 пълначни единици,макс.бутилки на час 880 при 11 кг или 660 при 21 кг
 • Eлектронен пълначен карусел K24E с 24 пълначни единици, макс.бутилки на час 1180 при 11 кг или 890 при 21 кг

Като опция може да се предложи оборудване за контрол на теглото, поставяне на термосвиваемо фолио на бутилката, тестване на плътност!

 

Fllwagen Karussel QuadratРедово съоръжение за пълнене задвижвано с верижен транспортьор е предназначено за средни капацитети за пълнене и може да се използват с макс.10 пълначни единици. Бутилките се транспортират автоматично с помощта на задвижван верижен транспортьор с пневматично спомагателно оборудване до пълначните единици, контролната везна, стенда за проверка на плътност или стенда за поставяне на термосвиваеми капачки на вентилите.

Нашите съоръжения за пълнене на пропан-бутан се предлагат в следните версии:

Редово съоръжение за пълнене задвижвано с верижен транспортьор и 2 до макс. 10 пълначни единици, макс. 60 - 250 бутилки на час при 11 кг

Fllwagen Reihenanl Heller Quer

В контейнерните и компактни съоръжения продуктите на NINNELT и FAS се комбинират в съответни клиeнтски спецификации и в завода в Salzgitter, се сглобяват и монтират. 

Нашите съоръжения в контейнери за пълнене с пропан-бутан се предлагат в следните версии:

 • Съоръжение за пълнене на газови бутилки в контейнер с пълначни единици и съответното спомагателно    оборудване
 • Съоръжение за пълнене на газови бутилки в контейнер с пълначни единици и съответното спомагателно оборудване и една газо колонка
 • Съоръжение за пълнене на газови бутилки монтирано в шкаф и съответното спомагателно оборудване

 

Fllwagen Cont Nigeria Quer

Наред с пълначните единици, които ви предлагаме в различни версии за самостоятелна работа или за използване във верижни конвейерни или каруселни съоръжения,за да работите със съоръженията за пълнене на бутилки, се нуждаете от специализирано допълнително оборудване за оптимизиране на безопасността,на персонала и ефективност на разходите.Тук можете да разберете всичко за оборудването свързано с автоматичното и ръчно пълнене на бутилки.

Контролни везни:

Електронните контролни везни WER100 exе разработена за контролно претегляне на напълнени бутилки с пропан и бутан.Предлага се в следните версии:

 • Електронна контролна везна WER 100 ex за ръчна 100%-проверка на напълненото количество с възможност за автоматично избор на правилно напълнени газови бутилки.
 • Електронна контролна везна WER 100 ex за полу-автоматично 100%-проверка на напълненото количество с възможност за автоматично отделяне на неправилно напълнени газови бутилки.

Съоръжения за проверка на плътнос на газови бутилки:

Посредством съоръжението за проверка на плътност се извършва 100%-проверка на плътността на вентилите на газовите бутилки в отвора и резбата на вентила. Предлагат се следните възможни версии:

 • Модел MED за ръчна проверка.
 • Модел AED за външна проверка на плътност, за напълно автоматична проверка и автоматично изваждане на не херметични бутилки.
 • Модел AED с автоматично отвиване за вътрешна проверка за течове за напълно автоматичен преглед и автоматично отстраняване на не херметични бутилки.

Полуавтоматична машина за поставяне на термосвиваеми капачки:

С помоща на топъл въздух капачките от термосвиваемо фолио, които се поставят ръчно на вентила на газовите бутилки и при свиване запечатват вентила. Отваряне може да се извърши единствено при скъсване на термосвиваемата капачка.Този процес спомага за поддържане на най-високото ниво на качество към крайния клиент и му предлага възможността лесно да прави разлика между празни и пълни бутилки.

Предлагаме следните версии на полуавтоматични машини за поставяне на термосвиваеми капачки:

 • Модел MS за ръчно запечатване на вентилите на газови бутилки със сух, горещ въздух
 • Модел AS за автоматично запечатване на вентилите на газови бутилки със сух, горещ въздух

Съоръжения за изпразване на газови бутилки:

Съоръженията за изпразване са подходящи за безопасно изпразване на не херметични бутилки и връщането на съдържащия се в бутилките газ в газовия резервоар. Адаптирани към бутилиращата инсталация, тези системи се предлагат в различни версии за изпразване на до 5 бр. газови бутилки едновременно както за малки така и за големи бутилки.                               

Ролкова единицаРолков път

           

Ръчна машина за проверка                                           Ръчна машина за поставяне на термосвиваеми

на плътност на газови бутилки                                    капачки на вентила на газова бутилка

         20201125 114638 002                                                               Полуавтоматична машина за поставяне на термофолио

 

 

Стенд за изпразване на цилиндри с ръчна помпа               

Ръчен стенд                      Пневматичен стенд             Ръчна помпа PN 25              Механичен Jumbo

за изпразване на                                                                                                               накрайник 35 mm

газови бутилки                                                                                                                                                       

 

Fll Dichtheits Prf Anl Fll Dichtheits Prf Anl 2 Fll Druck Autom Fll Druck Manuell