КОМПРЕСОРИ BLACMER

Бутални компресори - вертикална версия

  • LB 081 - LB 161 - LB 361 - LB 601 (единично уплътнение) Versions with single packing

     

 Предлага се като единичен компресор или компресорен агрегат

  • LB 162 - LB 362 - LB 602 - LB 942 (двойно уплътнение) Versions with double packing

     

 Предлага се като единичен компресор или компресорен агрегат

BLACKMER HD индустриални-компресори

BLACKMER-буталните компресори от  HD-серия предоставят възможност за ефективен и безшумен пренос на безмаслен индустриален газ или въздух. Тези едностъпални и двустъпални газови компресори са проектирани да работят с индустриални газове комбинирайки усъвършенствана технология за дизайн и съвременни материали, за постигане на максимална производителност с минимални експлоатационни разходи.С разнообразие от опции и модели, компресорите от серията BLACKMER HD са изключително персонализирани и могат да бъдат конструирани да отговарят на точните спецификации за нуждите на експлоатационното приложение. .

Материалите, използвани в компресорите BLACKMER, осигуряват здравина, която спомага за удължаване на живота на компресора при всякакви работни условия. Буталните компресори от серия HD се предлагат в два типа модели - HD (компресори с въздушно охлаждане) и HDL (компресори с водно охлаждане) - и в различни капацитети. Моделите с въздушно охлаждане от серията HD са подходящи за повечето приложения, особено за работа при по-ниски степени на компресия и за приложения за трансфер на LPG.HDL модели имат водно охлаждане на главата и цилиндър за специални приложения.

Някои често срещани индустриални газове, за които са проектирани компресорите BLACKMER от серията HD, са както следва:

Амоняк, аргон, бутадиен, бутан, въглероден диоксид, хлор, етан, етилов алкохол, хелий, водород, хлороводород, изобутен, метил хлорид, азот, азотен оксид, пропилен, хладилни агенти, серен диоксид, винилхлорид и много други газове.

Налични са следните BLACKMER HD серии:

Предлага се като единичен компресор или компресорен агрегат

Версия за автоцистерни:

  • LB 161 STW - LB 361 STW                

КОМПРЕСОРИ CORKEN

Буртални компресори - вертикална версия

  • CORKEN 91 - 291 - 491 - 691 (единично уплътнение) Versions with single packing

     

Предлага се като единичен компресор или компресорен агрегат

  • CORKEN D91 - D291 - D491 - D691 - FD 891 (двойно уплътнение) Versions with double packing

       

Предлага се като единичен компресор или компресорен агрегат

Версия за автоцистерни:

  • 291 STW & 491 STW

CORKEN ВЕРТИКАЛНИ ИНДУСТРИАЛНИ KOМПРЕСОРИ

                                       D-STYLE                                                                              T-STYLE

D Style V Compr T Style V Compr
 

CORKEN КОМПРЕСОРИ - ПРОЕКТИРАНИ ЗА ВАШИТЕ НУЖДИ

За да отговори на завишените изисквания на индустриалните газове, Corken предлага разнообразие от вертикални безмаслени бутални компресори. Базирайки се на изискванията на клиентите всеки модел се предлага с двойно (D-Style) или тройно (T-Style) уплътнение. Предлагат се едностъпални и двустъпални вертикални компресори, както и модели, работещи на сухо или чрез смазване.За да увеличи гъвкавостта на вертикалните компресори, Corken предлага на своите клиенти и модели с водно охлаждане. Водното охлаждане позволява температурата на процеса  значително да се намали.Това означава, че те могат да се използват и в области на приложение с висока K - стойност. Газовете с висока K - стойност са напр. аргон, хелий, водород, въздух и азот..

Eдностъпални вертикални компресори

D-STYLE CORKEN D91 CORKEN D291 CORKEN D491 CORKEN D491-3 CORKEN D691 CORKEN D691-4 CORKEN D891-a
T-STYLE CORKEN T91 CORKEN T291 CORKEN T491 CORKEN T491-3 CORKEN T691 CORKEN T691-4 CORKEN T891-a
max. капацитет [m³/h] 14,3 28,7 61,2 34,5 103,3 81,6 198,8
max. работно налягане [bar] 23,1 23,1 23,1 41,4 23,1 41,4 31,0
max. мощност [kW] 5,6 11 11 11 26,1 26,1 34
max. изходяща температура [°C] 177 177 177 177 177 177 177
Тегло [kg] 68 95 177 177 338 338 408
ANSI/DIN фланец опция ДА ДА ДА ДА ДА ДА -
Oпция водно охлаждане - - - - ДА ДА -

Двустъпални вертикални компресори

D-STYLE CORKEN FD151 CORKEN D191 CORKEN FD351 CORKEN D391 CORKEN WFD551 CORKEN D590 CORKEN FD591 CORKEN D791-a
T-STYLE CORKEN FT151 CORKEN T191 CORKEN FT351 CORKEN T391 CORKEN WFT551 CORKEN T590 CORKEN FT591 CORKEN T791-a
max. капацитет [m³/h] 10 15,2 14,4 38,7 42,1 91,7 91,7 179,8
max. работно налягане [bar] 82,8 41,4 82,8 41,4 69,0 23,1 41,4 41,4
max. мощност [kW] 11 11 11 11 26,1 26,1 26,1 34,0
max. изходяща температура [°C] 177 (b) 177 (b) 177 (b) 177 (b) 177 (b) 177 (b) 177 (b) 177
Тегло [kg] 98 98 154 159 370 359 359 422
ANSI/DIN фланец опция ДА ДА ДА ДА ДА - ДА -
Oпция водно охлаждане - - ДА ДА ДА ДА ДА -

 

a = двойно действащ компресор

b = при 177°C изходяща температура компресора се нуждае от специални - O-пръстени, като PTFE или Viton. Най-високата препоръчителна температура с Buna N или Neoprene O-пръстени е 120°C

Моля обърнете внимание: Специалните приложения могат да намалят производителността на компресора.

 

CORKEN ХОРИЗОНТАЛНИ ИНДУСТРИАЛНИ KOМПРЕСОРИ

                                                                                                                                     CORKEN МОДЕЛ HG

Plain Style H Compr KOMPR Horizontal Corken Quadrat

ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ ВИСОКИ НАЛЯГАНИЯ И ВИСОКИ ДЕБИТИ

Ако работното налягане и / или капацитетът за вашето приложение са по-високи от възможностите на вертикалните компресори, хоризонталните компресори CORKEN са правилният избор.За подреждането на цилиндрите при хоризонталните индустриални компресори от CORKEN се предпочита противоположна конструкция на цилиндрите (подобно на боксерния двигател).Тези компресори създават налягане до 113 бара. Обемът на хода на буталото варира от 12,9 до 704 m³ / h.

Този компресор е много тих и се характеризира с висок експлоатационен индекс поради своя дизайн, типа предлага и възможност за промяна на размерите на цилиндрите.Наличните размери на цилиндрите са : 203,2 mmb (8“) – 152,4 mm (6“) – 127 mm (5“) – 101,4 mm (4”) – 82,4 mm (3.25”) – 69,9 mm (2.75”). При желание тези цилиндри могат да бъдат монтирани в различни едно- и двустепенни версии. 

И тук се предлагат както смазани, така и сухи модели.Хоризонталните компресори на CORKEN се предлагат като Plain-Style (HG600) и T-Style (THG600).

Eдностъпални хоризонтални компресори - един цилиндър

Едноцилиндрови модели CORKEN HG601AX
CORKEN THG601AX
CORKEN HG601BX
CORKEN THG601BX
CORKEN HG601CX
CORKEN THG601CX
CORKEN HG601DX
CORKEN THG601DX
CORKEN HG601EX
CORKEN THG601EX
CORKEN HG601FX
CORKEN THG601FX
max. капацитет [m³/h] - 1200 upm 207,0 115,0 79,2 49,8 32,2 22,8
HG тегло [kg]
THG тегло [kg]
730
780
650
700
640
690
630
680
620
670
620
670

Eдностъпални хоризонтални компресори - два цилиндъра

Двуцилиндрови модели CORKEN HG601AA
CORKEN THG601AA
CORKEN HG601BB
CORKEN THG601BB
CORKEN HG601CC
CORKEN THG601CC
CORKEN HG601DD
CORKEN THG601DD
CORKEN HG601EE
CORKEN THG601EE
CORKEN HG601FF
CORKEN THG601FF
max. капацитет [m³/h] - 1200 upm 414,0 231,0 158,4 99,6 64,0 44,4
HG тегло [kg] 1.070 910 890 870 845 845

Двустъпални хоризонтални компресори - един цилиндър

Едноцилиндрови модели CORKEN HG602AB
CORKEN THG602AB
CORKEN HG602AC
CORKEN THG602AC
CORKEN HG602AD
CORKEN THG602AD
CORKEN HG602BC
CORKEN THG602BC
CORKEN HG602BD
CORKEN THG602BD
CORKEN HG602BF
CORKEN THG602BF
max. капацитет [m³/h] - 1200 upm 351,7 351,7 351,7 195,4 195,4 195,4
HG тегло [kg]
THG тегло [kg]
449,1
494,4
444,5
489,9
440,0
485,4
421,9
467,2
406,0
451,3
399,2
444,5

Двустъпални хоризонтални компресори - два цилиндъра

Двуцилиндрови модели CORKEN HG602BE
CORKEN THG602BE
CORKEN HG602CD
CORKEN THG602CD
CORKEN HG602CF
CORKEN THG602CF
CORKEN HG602DE
CORKEN THG602DE
CORKEN HG602DF
CORKEN THG602DF
CORKEN HG602EF
CORKEN THG602EF
max. капацитет [m³/h] - 1200 upm 134,4 134,4 134,4 84,6 84,6 54,5
HG тегло [kg]
THG тегло [kg]
399,2
444,5
399,2
444,5
393,3
438,6
390,1
435,5
390,1
435,5
383,3
428,7

 

 

СПЕЦИАЛНИ КОНСТРУКЦИИ НА КОМПРЕСОРНИ АГРЕГАТИ

Специално конструирани компресорни конфигурации
  • Мобилна версия на компресорен агрегат монтиран на количка
  • Мобилна версия на компресорен агрегат с дизелово задвиждане
  • Експлоатационно готова компресорна единица

 

 

KOMPR Sonder Frei Quadrat    KOMPR Sonder 2 Quadrat       Kompress Mobil Anhnger Quadrat Kompress Mobil Anhnger Klein Quadrat Kompress Mobil Anhnger Frei Quadrat Kompress Mobil Anhnger Frei 2 Quadrat

    BLACKMER LOGO GALERIE PUMPEN 6d15a813                                   CORKEN LOGO GALERIE PUMPEN eaad5f6d

snapshot