Газостанции

Още от 1975 година FAS Flüssiggas-Anlagen GmbH, Salzgitter е известна в Европа, като една от водещите фирми производители и доставчици на арматура за пропан-бутан и за съоръжения за съхранение, претоварване и транспорт на пропан-бутан. Като силен партньор с високо ниво на качество FAS доставя всички основни компоненти за автоцистерни и стационарни съоръжения като например арматура за пропан-бутан, клапани за резервоари, помпи- и компресорни станции, разходомери, съоръжения за измерване, инсталации за разтоварване, съоръжения за пълнене на газови бутилки, изпарители, техника свързана с безопасността, както и различни видове газоколонки.Предлага се и комплексно оборудване на газостанции.

Като немски пеоизводител на газоколонки за пропан-бутан фирмата предлага възможно най-доброто качество, възможно най-кратък срок на доставка, конкурентни цени, индивидуални решения, техническа помощ и натрупан дългогодишен опит при оптимална комбинация между атрактивна цена и добро качество на използваната техническа екипировка. Всички продукти за изготвени въз основа на системата за безопасност и контрол на качеството DIN EN ISO 9001, обозначени със знак CE и отговарящи на изискванията на международните стандарти DGRL 97/23/EС, ATEX, OIML, TUV, PTB и др.

Газостанции

 

Доставка на компактни съоръжения включващи надземни или подземни резервоари, помпи, газоколонки и необходимата арматура свързана с безопасността, отговаряща на проекта предоставен от клиента съобразен със съответните закони и изисквания на страните, в които се монтира.

 

Газостанция

 

Компактно съоръжение с няколко надземни съда и една електронна колонка, тип FAS-220, специално изпълнение с подходяща касова система, както и със сенници за колонката с цветовете на съответната фирмена марка, доставена сглобена.

Всички електронни газоколонки се доставят с корпус от висококачествена стомана придружени със съответните сертификати за извършени тестове и изпитания. По желание на клиента производството може да включва боядисване и дизайн със съответната фирмена марка, както и с подходяща за целта електроника за наличните касови системи.

За следните бензин-/ дизел колонки могат да бъдат доставяни изброените адаптирани приставки: Зареждащи съоръжения на: Salzkotten, Gilbarco, Scheidt + Bachmann, Wayne Dresser, Tokheim и Schlumberger. Други системи се предлагат с допълнително запитване от страна на клиента.

Тип Fas-230 Тип Fas-120

 

Електронна газоколонка, Тип FAS-220(с един маркуч) и Тип FAS-230 (с два разходомера и два маркуча), капацитет 5-50л/мин., пистолети за колонката по спецификация, допълнително оскъпяване с TVC, налични Preset и др.

 

Газоколонка, Тип FAS-120, с един маркуч, с един или два дисплея, без система за автоматично прибиране на маркуча. Техническо изпълнение, както при Тип FAS-220.

 

 

Тип Fas-420-L Тип Fas-130

 

Газоколонка с автомат за зареждане, Тип FAS-420 L, (картова система за зареждане) иТип FAS-420 L-EC(ЕС-кредитна картова система).

 

Газоколонка, Тип FAS-130, със или без разходомер, преди всичко предназначена за вътрешноведомствено зареждане (напр. за зареждане на кари, превозни средства на флота и др.)

Варианти на газостанции с надземен резервоар

 

Продуктите на FAS се отличават от всички останали със своя дизайн базиран на най-новите постижения на техниката, надеждност, ниски разходи за поддръжка и ремонт, качество и висок стандарт на сигурност съчетани с атрактивна цена и отлични показатели.

 

Варианти на газостанции с надземен резервоар

 

 

Варианти на газостанции с надземен резервоар

 

 

Евтини варианти са нашите компактни съоръжения снабдени с газоколонка или с механизми за отчитане, притежаващи или не притежаващи разходомер, от Типа FAS-130, предназначени за зареждане на кари и превозни средства на флота.

 

 

Газостанция като компактно съоръжение с надземен резервоар и високо дебитна помпа, окомплектована с газоколонка, Тип FAS-120 или FAS-420-L снабдена с автомат за зареждане и клиентска картова система, окомплектована с необходимата предпазна арматура, монтирана на поцинкована основна рама.

Варианти на газостанции с надземен резервоарВарианти на газостанции с надземен резервоар

 

Варианти на газостанции с подземен резервоар

 

Като един от най-големите производители в Европа FAS предлага многобройни варианти на проектиране и изпълнение съобразени със спецификата на терена, ограниченията и предписанията. Газовите колонки се доставят с всички необходими сертификати.

 

Газостанция

 

FAS доставя окомплектовани газостанции с подземни резервоари включващи помпена единица и колонка в съответен дизайн с връзка за присъединяване към съответната касова система. Цялата необходима арматура и техническа екипировка се монтира в шахтата, изготвя се тръбната разводка, грундира се и се боядисва.

 

На клиента се предоставя да избира между две различни помпени системи съответно снабдени с необходимата за тях арматура:

  • Потапяща помпа Ех-мотор и шлюз като готова единица за монтаж в течната фаза на резервоара:

FAS-Nr. 21583: max dp 9 bar, капацитет 50л/мин. при dp 8 bar

FAS-Nr. 21584: max dp 11 bar, капацитет 130 л/мин. при dp 8 bar

  • Смукателна помпена единица с Ех-мотор, за монтаж извън резервоара:

FAS-Nr. 21606: max dp 12 bar, капацитет 50л/мин. при dp 8 bar

FAS-Nr. 21607: max dp 10 bar, капацитет 100 л/мин. при dp 8 bar

FAS-Nr. 21618: max dp 12 bar, капацитет 250 л/мин. при dp 8 bar