ИЗМЕРВАТЕЛНИ СИСТЕМИ НА БАЗАТА НА LIQUID CONTROLS, SAMPI, CETIL, ENDRESS + HAUSER

             EH LOGO UMRANDUNG GALERIE MESSANLAGEN e4c04222   Logo LC 4fee6a41   Logo SAMPI de2e4ef9   Logo CETIL 1fae64ab

 

  • ИЗМЕРВАЩО СЪОРЪЖЕНИЕ MID400 за втечнени газове LPG
  • E-РЕГИСТЪР НА ДАННИ ME3000
  • комплект за преоборудване на MA7 SAMPI и LIQUID CONTROLS измерващи съоръжения за LPG
  • ИЗМЕРВАЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ВТЕЧНЕНИ ГАЗОВЕ СПЕЦИАЛНИ КОНСТРУКЦИИ за голям дебит

 

LC Mech Quadrat ma 7 MID Quadrat ENDRESS Promass Quadrat TEX inkl DV Quadrat

 

     M30 LC Quadrat   ma LC Petrol png   TEX 2 Quadrat

 

Измерващи съоръжения - специални конструкции

                     

Възможност за съоръжения с различни разходомери и диапазони на измерване

LPG измерващо съоръжение за сравнително измерване - мобилна конструкция

 

           DSC 0525    Messanlage Eichung 986858 fr Broschre 1 Kopie

Измерващо съоръжение PROMASS - конструкция в стоманен шкаф

Mess Sonder 939352 quadrat 


Anzeiger


Нивомери: 

Anzeiger

Нивомери:

Прибор указател за ниво служещ за определяне на нивото на течна фаза на продукта в процент от общия обем на резервоара.

Изготвянето на нивомера се изпълнява в зависимост от изискванията на съда и по спецификация на клиентите.

Всички видове нивомери, както и подробно описание и характеристика можете да намерите в 18 група на продуктовия каталог на FAS намиращ се на началната страница на нашия сайт.
Групов предпазен вентил
 

Нивомери

   Нивопоказател-Großgerät, 4" oder 8", Typ W 709 - монтаж: хоризонтален

     Нивопоказател-Großgerät, 4" oder 8", Typ S 709 - монтаж:  

     вертикален

     SRG нивопоказател 487, и др.

     Rochester нивопоказател 6281 Junior, 6284 Junior, 

                                                    6280 Senior, 6283 Senior, Magnetel и др.

   

Разходомер  турбинен


 
Разходомер - турбинен компактно изпълнение за монтаж в зона Ex-Zone 2
Техническа характеристика

Компактен разходомер, позволяващ решаването на въпроси свързани с вътрешния отчет без влагането на големи инвестиции.
Разходомера работи в самостоятелен режим, включва се автоматично при движение на продукт пропан/бутан и неговите смеси. Батериите обезпечават работен режим в продължение на 4 000 работни часа.
Разходомера е подходящ за монтаж на вход за контрол на продукт към вместимости, в линии за зареждане на битови газови бутилки и при отоплителни системи.
 
   

прибор за измерване на плътност

Прибор за измерване на плътност
Техическа характеристика
С помоща на прибора определянето на плътността на газа се извършва в продължение на 3 - 5 минути без допълнителни загуби.
Преимущество: контрол на плътността на доставения продукт.
помпен агрегат за разтоварване/претоварване и отчитане на количеството
Помпен агрегат за разтоварване/претоварване и отчитане на пропан-бутан. Агрегата е монтиран на метална рама и е оборудван с необходимата предпазна и контролно измервателна арматура. Капацитет на агрегата 220 л/мин., мощност на помпата 5 kW, max. диференциално налягане 10 bar. Тегло около 385 kg, размери 2200 x 1000 x 1070 mm.

 

LPG еталонен разходомер за проверка на газоколонки мобилен, тип FAS-1, зона  на измерване 5-50 l/min, извършено заводско изпитание, с таблица за изчисляване на грешки в зоната на измерване, клас на точност+/- 0,2%, (3 точки на измерване), с тест протокол и сертификат за извършено изпитание на плътност.

Еталонен разходомер за пропан-бутан