Контролно разпределителното табло (КРТ) е предназначено за осигуряване на безопасната работа в системи използващи втечнени въглеводородни газове, отоплителни системи, а също и за регулиране на налягане.

Контролно измервателно табло

Безопасната експлоатация на системите за автономно газо-снабдяване се обезпечава с помощта на цялостен комплекс от мерки, които създават много стъпална защита от възникване на неконтролирани процеси и аварийни ситуации. Най-често  възникващите ситуации е прекъсване на ел. захранването. Една от функциите на контролното разпределително табло (КРТ) е автоматично затваряне на газовата магистрала с помощта на електромагнитен клапан с независимо ел. захранване. При рязко понижаване на налягането прекъсването на подаването на газ по газовата магистрала се осъществява посредством скоростен отсекателен клапан.

В случаите на изтичане на газ в помещението, в което е монтиран газ сигнализатор (FAS 93515) се затваря електромагнитен клапан и се прекратява подаването на газ. Посредством контролно разпределителното табло (КРТ) се регулира и налягането. Само по себе си КРТ производство на FAS се явява технологично завършен блок оборудван с отчетни и предохранителни устройства и прибори. В окомплектовката на контролно разпределителното табло влизат електромагнитен клапан и регулатор за ниско налягане.
Контролно измервателно табло

Контролно измервателно табло
Оборудване на КРТ:
  • стоманен шкаф
  • сферичен кран
  • скоростен отсекател
  • безшевна стоманена тръба
  • манометър
  • регулатор на налягане *
  • газов брояч *
  • електромагнитен клапан
* В зависимост от вида на КРТ и съответно избраното оборудване