FAS разширява своя пазарен дял базирайки се на прилагане на нови идеи в съчетание с използването на модерна техника.

Специални конструкции и пакети

Оросителна инсталация           Специални конструкции и пакети

Специални конструкции и пакети

 

Производствената гама на специално изготвените конструкции включва изчислението, конструирането, изграждането и крайния контрол. Всеки артикул може да се изготви по спецификациа на FAS или въз основа на индивидуалните изисквания на клиентите.

FAS изготвя и комплексни съоръжения за пълнене, разтоварване, претоварване, оросителни системи и др.

Специални конструкции и пакети

 

Друг основен акцент е и собствено разработена измерителна техника MSR-Technik, както и автоматизация на различни операции. С увеличаване на гъвкавостта FAS е в състояние да доставя в кратки срокове висококачествени продукти снабдени с необходимата комплексна автоматизация.

 

Специални конструкции и пакети

 

 

 

Комплексните компактни инсталации за пълнене на бутилки са само една част от вариантите, които се изработват и доставят по изисквания предоставени от клиента.