ГАЗОЗАРЯДНА СТАНЦИЯ МОNO - САМО LNG ЛИНИЯ

FAS LNG-Газозарядните станции са предназначени за всички видове превозни средства с втечнен природен газ (LNG). Типичната газозарядна станция се състои от следните компоненти:

 • LNG-резервоар
 • Помпена единица с ниско налягане
 • Изпарител за насищане
 • LNG-резервоар контейнер
 • eл. комутативно табло за управление

Модулния дизайн позволява за кратко време адаптиране на съоръжението към исканата производителност и към нуждите на потребителите.

LNG Mono Tank Quadrat

ГАЗОЗАРЯДНА СТАНЦИЯ COMBI LNG и L-CNG ЛИНИЯ

FAS COMBI - газозарядни станции са предназначени за зареждане на превозни средства както с LNG (втечнен природен газ) също така и с  L-CNG (сгъстен природен газ).

Типичната FAS COMBI - газозарядна станция се състои от следните компоненти:

 • LNG-резервоар
 • Помпена единица с ниско налягане (LNG-линия)
 • Изпарител за насищане (LNG-линия)
 • LNG-газозарядна колонка (LNG-линия)
 • Помпена единица с високо налягане (L-CNG-линия)
 • Изпарител - високо налягане (L-CNG-линия)
 • Резервоар - високо налягане / Block (L-CNG-линия)
 • L-CNG-газозарядна колонка (L-CNG-линия)
 • eл. комутативно табло за управление

Модулния дизайн позволява за кратко време адаптиране на съоръжението към исканата производителност и към нуждите на потребителите.

LNG Kombi Tank Quadrat

МОДУЛНА ГАЗОЗАРЯДНА СТАНЦИЯ - КОНТЕЙНЕР

Нашите LNG - газозарядни станции конструирани в контейнер са проектирани за следните процеси:

 • Приемане и съхранение на LNG
 • Увеличаване на LNG-налягането на 5-8 bar
 • зареждане на превозни средства с LNG

Газозарядната станция е готов за свързване модул съдържащ всички основни компоненти за безопасно приемане,съхранение и зареждане и притежава автоматично управление за всички производствени процеси.
Конструкцията на резервоара ограничава обема на контейнера до 20 кубически метра.
За да се увеличи обемът на съхранение - ако е необходимо - е възможно да се постави по-голям резервоар извън контейнера.

LNG Betank Cont Quadrat

 

LNG ГАЗОЗАРЯДНА КОЛОНКА

Нашите FAS-LNG газозарядни колонки са предназначени за пълнене на превозни средстава LNG.

Предлага се също и опция за автомобили VOLVO).

 • LNG при 8 bar: -130 ° C (средна стойност)
 • Максимален капацитет: 100 kg/min.
 • Масов разходомер, OIML R81 & R117-1 сертификат, LNG грешка 0,35% / BOG грешка 0,35%
 • Modbus-комуникация - PC, EAS1- протокол
 • SPS - Modbus комуникация за четене на историята на натрупани грешки
 • Показание със стойност (______ / kg), маса (kg) и цена (_________)
 • Запаметяване на 150 пълнения и 250 отчетени грешки
 • Ел. захранване - 230 V AC, 50 Hz, 300 W, защитен клас - IP54
 • Корпус от висококачествена стомана, заземена и боядисана
 • Автоматично охлаждане,процес на пълнене и байпасен процес, аварийно изключване
 • Измерване на налягането и температурата на пълнене
 • Накрайник за пълнене 1” с предпазно разкъсваща връзка и противопожарна защита
 • Маркуч навиващ ½" с предпазно разкъсваща връзка и противопожарна защита
 • Пълначен щуцер JC Carter или Macrotech
 • Заземителни скоби-Block

LNG ZS Quadrat